API dokumentace

Úvod

Naše API se volá ve formě GET požadavků, odpovědí je JSON.

Chyby

V případě špatného požadavku, či chybných dat api vrátí chybu ve formátu:

{
  "error": string
}

Metody:


Price

http://btcex.cz/api/price

Slouží k získání přepočtu ceny směny.

 • je třeba zadat pouze jednu vstupní částku, tedy satoshi, nebo pennies

Vstupní parametry:

 • affiliate (string|null) - jméno affiliate partnera
 • type (buy|sell) - typ směny
 • satoshi (int) - počet satoshi
 • pennies (int) - počet halérů

Příklady:

Výstup:

{
  "affiliate": string|null,
  "type": "buy"|"sell",
  "satoshi": int,
  "pennies": int
}

Order

http://btcex.cz/api/order

Slouží k vytváření objedávek.

 • je třeba zadat pouze jednu vstupní částku, tedy satoshi, nebo pennies
 • při typu buy je vyžadován btcAddress, nebo depositPhone (parametr bankAccount je ignorován)
 • při typu sell je vyžadován bankAccount (parametry btcAddress a depositPhone jsou ignorovány)
 • pro účely testování využijte parametr dry, chování je identické, ovšem objednávka se nevytvoří

Vstup:

 • affiliate (string) - jméno affiliate partnera
 • key (string) - ověřovací klíč partnera
 • type (buy|sell) - typ směny
 • satoshi (int|null) - počet satoshi
 • pennies (int|null) - počet halérů
 • email (string)
 • bankAccount (string|null)
 • btcAddress (string|null)
 • depositPhone (string|null) - telefon k uložení btc (formát +420XXXYYYZZZ)
 • ipAddress (string|null) - IPv4 adresa zákazníka
 • cookie (string|null) - cookie id zákazníka
 • dry (bool) - testovací požadavek (nevytvoří objednávku)

Příklady:

Výstup:

{
  "status": "ok",
  "orderId": int,
  "dry": bool
}
 • orderId id objednávky, při testovacím požadavku vrací 0

Order-list

http://btcex.cz/api/order-list

Slouží k získání informací o objednávkách.

Vstup:

 • affiliate (string) - jméno affiliate partnera
 • key (string) - ověřovací klíč partnera
 • offset (int|null) - počet přeskočených záznamů (default 0)
 • limit (int|null) - počet vrácených záznamů (max&default 100)
 • id (int|null) - id transakce (vrátí pouze jednu, offset a limit jsou ignorovány)

Příklady:

Výstup:

[
  {
    "id": int,
    "uuid": string,
    "type": "buy"|"sell",
    "created": "2020-08-24 13:28:36",
    "finished": "2020-08-24 17:34:23"|null,
    "success": true|false,
    "email": string,
    "pennies": int,
    "satoshi": int,
    "commission": int,
    "outgoingTxId": string|null,
    "outgoingTxConfirmed": bool
  },
  {...},
  {...}
]
 • uuid interní unikátní ID objednávky
 • success indikuje, zda-li byla objednávka úspěšně dokončena (obchod proběhl)
 • email email klienta
 • pennies aktuální množství halérú
 • satoshi aktuální množství halérú
 • commission výše Vaší provize v haléřích
 • outgoingTxId ID transakce ve které byla platba odeslána
 • outgoingTxConfirmed zda-li byla ochozí transakce již potvrzena
 • řezeno od novějších po nejstarší

Check-btc-address

http://btcex.cz/api/check-btc-address

Slouží k validaci zadané btc adresy.

Vstup:

 • btcAddress (string|null)

Příklady:

Výstup:

{
  "address": string|null,
  "type": "P2PKH"|"P2SH"|"Bech32"|null,
  "valid": bool
}
Tyto stránky používají soubory cookies pro zajištění objednávek, navigaci a odesílání zpráv.